• úterý 25.10. běžecký trénink, sraz na fotbalovém stadioně v 18:00, vezměte si sebou tenkou červenou fixu!!!
  • do středy 26.10. posílejte přihlášky na Mikulášské ukončení sezony na Portáši. Více informací posílám mailem
  • pátek 28.10. Provodovský běh, odjezd upřesním na fóru

Právě teď je ideální čas začít s orientačním během. Přijímáme mladší děti ve věku 5-9 let do orienťácké přípravky, stejně tak i starší děti od 8 do 14 let. Orienťácká přípravka je zaměřena primárně na rozvoj pohybových aktivit, obratnost a koordinaci pohybů. Starší děti se snažíme vést k základům systematického pohybu, základům běžecké techniky a orientaci v přírodě. Účastníme se řady závodů, sami pravidelně závody pořádáme. Orienťák je rodinný, multigenerační sport, kde mají prostor k vlastní realizaci děti, jejich rodiče i prarodiče. Tréninky pro starší žáky probíhají každé úterý od 18:00 do 19:00 a čtvrtek do 17:00 do 19:00, přípravka pak ve čtvrtek od 17:00 do 18:00. Více informací rádi sdělíme na e-mailu info@obvizovice.cz nebo na telefonech 736 540 494 (Martin MAREK) nebo 732 324 236 (Pavel STAROSTA).

P.S. uvítáme v oddílu také aktivně nastavené rodiče 🙂