Ve čtvrtek je poslední předprázdninový trénink,  a tak se uskuteční tradiční táborák a tentokrát na novém místě u Jeni v Čamínkách.

Sraz v 17 hod. zde. Špekáčky, chleba a pití zajištěno, nemusíte tedy nic brát s sebou.