Pomalu se vrací hezká účast na trénincích, dnešní scorelauf většinu dětí bavil. Tady jsou vysledky