Poslední „trénink“ roku 2017 bude tradiční besídka, celooddílová, předvánoční vycházka do lesa. Sraz všech už v 17:00 před školou, sebou vzorek cukroví, čelovku, nějaký drobný dáreček do koše cen. Podle počasí zvolíme trasu. Návrat vidím kolem 19:00 před školu, starší mládež a dospělí se následně přesunou do vybraného restauračního zařízení (nikoliv nálevny), kde proběhne druhá část besídky