Pomalu se blíží prázdniny, připomínám jen,  že k Mikulášské účasti na Třeštíku je potřeba zaběhnout 5 závodů! Možností výrazně ubývá…

  • úterý, volný běh terénem s mapou, micro free order, sraz v 17:30 zde
  • čtvrtek, middle, sraz v 17:00 zde, jedno auto vyšleme i ke škole