Členské příspěvky zůstávají za kalendářní rok 2018 zachovány, 700 Kč tedy prosím posílejte na transparentní oddílový účet u FIO Banky, číslo účtu 2100036181/2010, variabilní symbol – rodné číslo nebo do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení. Příspěvky je nutné uhradit do konce měsíce února 2018.

Výroční scůze oddílu proběhne v úterý 27.2. od 19:00 v restauraci Retro na náměstí.