Oddílové příspěvky pro kalendářní rok 2019 zůstávají na stejné úrovni, prosím všechny členy oddílu o úhradu 700 Kč na oddílový účet 2100036181 / 2010, nejpozději do konce února.